FRISSÍTÉS: Erre az eseményre minden helyünk betelt!

December közepén dr. Kádár Magor konfliktuskezelési workshopot tart a HBC-ben, amelyet csoportkoordinációval vagy tárgyalással, érdekérvényesítéssel foglalkozók számára szervezzük. A képzés célja a résztvevők felkészítése a konfliktusos helyzetek felismerésére, tudatosítására, és a közös problémamegoldásra.

Jelentős szerepet kap a konfliktusok természetének megértése, konkrét helyzetek elemzése, a konfliktusfeloldási technikák helyszíni gyakorlása. Az elvárt eredmény, hogy a foglalkozások következtében a résztvevők korábban felismerjék a kialakuló konfliktusokat, majd az érintett felek bevonásával eredményesebben járjanak közre a feloldásukban.

Alkalmazott módszerek és tevékenységek:

  • helyzetértékelés és problémafeltárás;
  • a konfliktusok okai, természete, lezajlása, megelőzése;
  • konfliktushelyzetek felismerése;
  • egyéni konfliktuskezelési stílust értékelő tesztek;
  • konfliktuskezelési és -feloldási módszerek, kommunikáció visszaállítása;
  • szimuláció, konfliktus-feloldási helyzetek modellezése.