Borbély Erika,

Jogász, Hargita Business Center Székelyudvarhely

Bertici Edith

Ügyvéd, Kolozsvár

 

Az év eleje jelentős kedvezményeket hozott a vállalkozások számára, hiszen 2017 február 1.-től, az 1/2017-es számú Törvény értelmében, bármilyen bejegyzés (vállalkozás létrehozásának vagy módosításának beiratása) illeték- és díjszabásmentesen eszközölhető a Cégjegyzékben. Az egyetlen, érvényben maradt fizetési kötelezettség a bejegyzéssel kapcsolatos, törvény által megszabott iratoknak a Hivatalos Közlönyben való megjelentetésre vonatkozik: ezért 122 lejt számolnak fel az érdekeltnek 2000 karakterenként.

Amennyiben tehát vállalkozna, az alábbi jogi személyek:

– korlátolt felelősségű társaság

– részvénytársaság

– betéti társaság

– közkereseti társaság

– szövetkezet

– európai társaságok, szövetkezetek, gazdasági érdekcsoportok

bármelyikének megalapítása, február 1.-től, az eddig alkalmazott 250 lejes bejegyzési illeték fizetése nélkül történik. Ugyanakkor, a jogszabály mentesít ezen összeg 60%-át képező illeték kifizetése alól is amellyel ezidáig a felszámolási alaphoz kellett hozzájárulni.

Egy konkrét példával bemutatva: egy korlátolt felelősségű társaság bejegyzése esetén, a fizetendő illeték csupán a Hivatalos Közlönyben való megjelenítés díjszabását foglalja magába, ami 122 lejt jelent az esetek többségében mivel a bejegyzésről szóló döntés kivonata tétetik közzé és ez, általában, nem haladja meg a 2000 karaktert.

Bármilyen típusú, már bejegyzett vállalkozásra vonatkozó utólagos változtatás szintén ingyen történik: az 1/2017-es számú Törvény felmentést ad az eddig esedékes 24 lejes (egyszeri műveletes módosítás), illetve 220 lejes (több műveletes módosítás) illeték fizetése alól valamint – a már fent említett – ezen összegek 60%-át jelentő hozzájárulási kötelezettség alól is.

A magánszemélyként kezelt vállalkozási formák esetében, amennyiben a választása ezen formára esik:

– egyéni vállalkozások

–  családi vállalkozások

– engedélyezett természetes személyek

ugyancsak eltörlődött a 90 lejes bejegyzési- valamint a 45 lejes, a változtatások eszközléséért fizetett illeték.

!Fontos tudni: a fent említett illetékek eltörlése mellett bizonyos díjszabások érvényben maradtak. Tehát, az új jogszabály értelmében, a Cégjegyzékben szereplő adatokról szóló bizonylatok, kivonatok, másolatok kibocsátása a kérelmező zsebét terheli továbbra is. Konkrétan, a következő kérelmek/kérések orvoslása jár fizetési kötelezettséggel:

– alapvető adatok kibocsátására, mint amilyenek: megnevezés, jogi forma, egyedi azonosító, székhely, élettartam, állapot, fő tevékenység, alaptőke, ügyintéző személye, társult felek, részvényesek – vonatkozó kérelem megoldásáért 8 lejt számolnak fel cégenként;

– bővebb adatok kibocsátására, ami alatt az alapvető adatok mellé a következőket is értjük: másodlagos tevékenységre, engedélyezett tevékenységre, alegységek képviselőire, ügyintézőire, a cenzorra, az éves pénzügyi helyzetre irányuló információk – vonatkozó kérelem megoldása 24 lejbe kerül cégenként;

– a cég történelméről szóló jelentés kibocsátása 250 lejt jelent az érdekeltnek;

– statisztikai adatokat cégenként 9 lejért szolgáltatnak;

– cégtanusítványt 45 lejért bocsátanak ki.

Végezetül, az alapító- vagy változtató okiratok Cégjegyzékbe vételét kérelmezők igénybe vehetik a Cégjegyzéknél dolgozók segítségét, ez a szolgáltatás szintén fizetésköteles.